Thursday, June 20, 2013

1

Dia pun mula menimbus tanaman nya yang hidup. 
Guni besar yg tebal itu bergerak sedikit sambil mengeluarkan bunyi erangan.
Dan dia pun bercinta dengan tanamannya sendiri yang sudah mati.

No comments: